Programma

Van Dag tot Dag

Uitnodiging en Voorbereiding op School

Ongeveer twee weken voor de start van het programma krijgen de kinderen een uitnodigingsfilmpje te zien waarin vrouwtje Fleur en de waterwachter een tipje van de sluier oplichten.

Deze belangrijke personen uit het programma nodigen de kinderen uit om op bezoek te komen in Het Bewaarde Land. De kinderen komen door dit filmpje al een beetje in de sfeer en maken kennis met het verhaal van Het Bewaarde Land.

Voorafgaand aan het eerste bezoek leren de kinderen op school Het Bewaarde Landlied. De leerkracht leest een verhaal voor over Het Bewaarde Land en begeleidt de kinderen met voorbereidende opdrachten.

Drie Dagen Vol Natuurverwondering

In drie achtereenvolgende weken bezoeken de kinderen op een vaste weekdag Het Bewaarde Land. De dagen zijn gevuld met bijzondere ontmoetingen en uiteenlopende werk- en spelvormen.

Het gaat in deze buitendagen in de eerste plaats om het beleven van de natuur. Pen en papier gaan niet mee het bos in. Op school heeft ieder kind een werkboek om de bezoeken voor te bereiden en te verwerken.

Dag 1

De eerste buitendag staat in het teken van verkenning van het gebied en de planten en dieren die er voorkomen. Ook leren de kinderen hoe je veilig in bomen klimt en zoeken ze een eigen boom uit.

In de ochtend verzamelen ze eetbare planten waar Vrouw Fleur soep van maakt.

Dag 2

De tweede dag staan twee thema’s centraal. Het eerste is het ontdekken van allerlei verbanden. Niet alleen tussen planten en dieren en de elementen water, aarde, lucht en vuur, maar ook de verbanden tussen henzelf en de natuur.

De wachters doen een spel waarin ze verbanden uitbeelden, de kinderen zoeken naar sporen van planten- en vleeseters en maken kennis met de voedselkringloop.

Het tweede thema is het gebruik van al je zintuigen. De kinderen volgen onder andere geblinddoekt een touw dat hen langs verschillende bomen en ondergronden voert.

Dag 3

Op de derde dag wordt gestreefd naar integratie van de ervaringen en kennis die de kinderen hebben opgedaan. Een belangrijk onderdeel is het zoeken van een eigen plekje.

’s Middags wordt er gewerkt aan een presentatie die iets wezenlijks uitbeeldt van de dagen in Het Bewaarde Land. Dit kan een toneelstukje, een lied of een dans zijn, maar ook een uitbeelding van een onderwerp met behulp van natuurlijke materialen.

Naast de activiteiten bij het dagthema is er ruimte voor vrij ontdekken en spelen.