Over Ons

Organisatie

Vereniging Natuurbeleving

Het Bewaarde Land bestaat al sinds 1991. De locaties liggen in Wassenaar (de oudste) en Den Haag. De  coördinatie is in handen van Vereniging Natuurbeleving in Wassenaar. 

De Vereniging Natuurbeleving is voor algemene vragen bereikbaar via verenigingnatuurbeleving@gmail.com

Bestuur

  • Dick de Vos (voorzitter)
  • Sonja Meijer (penningmeester)
  • Esmee Waller (secretaris)
  • Fiona Koster

Webdesign & Social Media

  • Mecu Ginting (webdesign, fotografie, social media)
  • Jeanette Boogmans (fotografie)

Werkgroep Wachterswerving

  • Maarten Damen
  • Els Vennemans

Comité van aanbeveling

Voor Vereniging Natuurbeleving is er een comité van aanbeveling ingesteld waarin de volgende personen zitting hebben:

  • Dr. Maarten ’t Hart

Doelstelling

Het doel van Het Bewaarde Land is om respect, zorg en liefde voor de natuur bij kinderen te ontwikkelen. We willen dat zij zich thuis voelen in de natuur en er zorgvuldig mee omgaan.

Uit onderzoek van drs. G.M. de Gelder en prof.dr. K. van Koppen in 2006 blijkt dat kinderen die deelnamen aan Het Bewaarde Land, dit ook op overtuigende wijze laten zien. De conclusie was dat kinderen die aan Het Bewaarde Land deelnemen veel meer aandacht voor de natuur krijgen en er zorgvuldiger mee omgaan. Ze zijn minder bang geworden voor kleine beestjes, maar ook voor stilte en alleen zijn.

Sterke punten uit het programma bleken onder andere:

Het werken met kleine groepjes

Persoonlijk contact met de Wachters

De vrije en fantasievolle vorm van het programma

De diversiteit in activiteiten

De totale duur van het programma (4 weken, met 3 volle dagen buiten)

Uit ander onderzoek (Smit et al., 2006) blijkt dat natuur- en milieueducatie op basisscholen ook op de lange termijn positieve effecten heeft.

Het is dus aannemelijk dat Het Bewaarde Land ook op de lange termijn effect heeft op kennis, houding en gedrag van kinderen, en later volwassenen. Daarmee draagt het Het Bewaarde Land ook bij aan het ontwikkelen van een duurzame leefstijl.

Beleid

Het beleid van de Vereniging Natuurbeleving is het uitvoeren en uitdragen van het Bewaarde Land programma via de basisscholen, aan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar.

Onze hoofdtaak is de continuering van de huidige locaties en op de langere termijn uitbreiding van het aantal locaties. Hiertoe werken we o.a. samen met IVN Nederland.

Het grootste knelpunt hierbij is de financiering. De scholen kunnen helaas maximaal zo’n 35% van de kostprijs betalen. Overheidssteun zou zeer welkom zijn! We hopen dat de overheid niet alleen het belang inziet van goede natuureducatie, maar ook daadwerkelijk een steentje bij gaat dragen.

 

Fondsenwerving

We worden momenteel financieel ondersteund door de gemeente Leiden en drinkwaterbedrijf Dunea. Fonds 1818 heeft ons diverse keren financieel geholpen bij projecten.

Geregeld doen we mee aan acties van banken en bedrijven en soms hebben we hier succes mee. Ook hebben enkele donateurs een gift gedaan.

Eind 2017 is er een werkgroep binnen onze vrijwilligers opgezet om te onderzoeken waar er nieuwe mogelijkheden liggen om geld te werven voor de continuering en eventueel de uitbreiding van het aantal Bewaarde Land locaties.