Informatie

Voor Scholen

Het Bewaarde Land-programma is ontwikkeld voor leerlingen van groep 5 en 6 van het basisonderwijs. Het doel van het Bewaarde Land is zorg, respect en liefde voor de natuur bij kinderen te ontwikkelen.

Aanmelden

Scholen die interesse hebben in Het Bewaarde Land in Wassenaar of Den Haag kunnen zich melden bij de locatiecoördinator.

Doel en inhoud programma

Binnen het Bewaarde Land werken we op:

Lichamelijk Niveau (voorbeeld: Boomklimmen)

Emotioneel Niveau (voorbeeld: Eigen Plek Zoeken)

Intellectueel Niveau (voorbeeld: Relatieonderzoekjes)

Creatief Niveau (voorbeeld: Haiku Schrijven)

Er is binnen het programma aandacht voor hoofd, hart en handen. De fysieke en emotionele beleving staat voorop. Kennisoverdracht kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar is geen doel op zich.

Kinderen krijgen vooral de mogelijkheid om zélf de natuur te ervaren en zich over de natuur te verwonderen. Deze ervaring en verwondering uiten ze met muziek, dans en taal. Daarnaast ontwikkelen ze de vaardigheid om met al hun zintuigen de natuur te onderzoeken, erin te spelen en ervoor te zorgen.

Ten slotte wordt kennis aangereikt over de leefwijze van en relaties tussen bomen, planten en dieren en de relaties tussen mensen en natuur. Ook de elementen water, aarde, vuur en lucht komen aan bod.

De doelstellingen van Het Bewaarde Land-programma sluiten goed aan bij de landelijke kerndoelen voor het basisonderwijs. Zo biedt het programma buitenactiviteiten aan en omstandigheden om ontdekkend bezig te zijn. Kinderen leggen hiermee de basis voor een onderzoekende houding, en besef van zorg en verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Het Bewaarde Land-programma speelt zich voor het grootste deel buiten in de natuur af. Kinderen werken in kleine groepjes, onder begeleiding van goed opgeleide vrijwilligers. De werk- en spelvormen zijn gericht op de eigen ontdekking en verwondering.

Tijdbesteding Leerkracht

Het Bewaarde Land-programma is zeer laagdrempelig voor leerkrachten. Zij hoeven weinig voor te bereiden aan inhoud of organisatie van een bezoek. Tijdens de drie buitendagen nemen de wachters de begeleiding van de kinderen over. De ervaring leert dat leerkrachten deze dagen als een mooie gelegenheid zien om de kinderen onder totaal andere omstandigheden te observeren. 

Voordat een school besluit deel te nemen bezoekt de coördinator de school voor een toelichtend gesprek. Leerkrachten ontvangen dan ook de projecthandleiding voor leerkrachten. Daarnaast krijgt ieder kind een werkboek. Met de opdrachten hierin bereiden de kinderen in de klas de wekelijkse bezoeken samen voor. Het programma beperkt zich dan ook niet tot de drie buitendagen, maar vormt een rode draad in het lesprogramma gedurende ruim een maand.

De school regelt zelf het vervoer naar het Bewaarde Land (vaak met de hulp van ouders).